Toegangsbeleid SCHUURFEEST:

Toegang vanaf 16 jaar: U dient tenminste 16 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

Geen wapens: Het is ten strengste verboden wapens, in de ruimste zin des woord, op het terrein of in de tenten in bezit te hebben. Alle wapens worden ingenomen.

Tolerante houding: Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, seksuele voorkeuren, religies en culturen die tijdens het evenement of feest  aanwezig zijn.

Geen drugs: Het is ten strengste verboden in de feesttenten, gebouwen en terrein  drugs, in de ruimste zin des woord, in bezit te hebben, te gebruiken en of te verhandelen. Er zal hierop worden gecontroleerd. Bij constatering van overtreding van dit verbod zal per direct een lokaal verbod gelden. Bij constatering van handel zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

Drank: Het is niet toegestaan om drank te nuttigen onder 18 jaar, bij constateren wordt u van het evenement verwijderd.

Veiligheidscontrole: Bij het binnentreden van het terrein, loods en of tenten verklaart u zich akkoord met het ondergaan van een veiligheidscontrole. Toegang wordt pas verleend na deze controle.

Betreden op eigen risico.